На 22 март екипът на Das Auto Service премина еднодневно обучение на тема „Колесни лагери“, организирано от фирма Schaeffler.

Schaeffler е водещ доставчик в световен мащаб на автомобилостроенето. Техни лагери могат да се намерят дори и в съоръжения като най-голямото виенско колело - „Лондонското око“, за чието безпроблемно и гладко движение се грижат два еднометрови и тежащи по тон самонагаждащи ролкови лагери FAG.

Основната тема на обучението, в което екипът ни взе участие, бяха иновациите в областта на колесните лагери, вграждани в последните модели автомобили от VAG групата. Особено внимание лекторът на Schaeffler обърна на спазването на предписанията на производителя на частите и компонентите при монтирането им и диагностицирането на тяхната коректна работа и износване. Бяха препоръчани два основни инструмента при работата с колесни лагери - осцилоскоп и специална плоча (шайба), които се използват съответно за диагностика на нормалното функциониране на лагера при движение на автомобила, и за монтаж на нов лагер при подмяна. И двата инструмента отдавна са част от „арсенала“ с инструменти на сервиза ни и се използват от нашите механици при работа с лагерите.

Акцент беше поставен върху адекватната работа с колесните лагери при тяхната подмяна и монтаж. Като най-често срещани грешки, допускани в несертифицирани сервизи и гаражи, представителят на фирма Schaeffler посочи липсата на подходящи инструменти, монтаж на лагерите посредством прилагане на груба сила върху тях с инструменти като чук, който нерядко се използва неправилно за набиване на лагер-главината, замърсяване на лагера с греси, прах и др. при неговия монтаж, липса на уплътнение, което се монтира задължително, поставяне на лагера в близост до магнити, което води до необратимо дефектиране на неговата магнитна гривна и др.

Като основна иновация в бранша, Schaeffler представиха своята нова разработка - колесни лагери с аксиални шлици, които засега се ползват едва в няколко модела, но предстои да виждаме все по-често като компоненти на системите за окачване на най-новите автoмобили на големите концерни. Едно от основните предимства на този тип лагери е по-големият въртящ момент с понижаване на теглото. Друго преимущество пред конвенционалните и широко разпространени лагери с радиални шлици е по-лесният монтаж на новия модел. Новите лагери с аксиални шлици ще се използват и монтират на автомобили с двойно задвижване и ще гарантират по-ниско съпротивление, както и по-нисък разход на гориво.

 

Фоторепортаж от обучението можете да намерите на нашата facebook страница.

Das Auto Service media

Audi Media

Porsche Media